2651112550 6943451538 Οπλαρχηγού Πουτέτση 5, Ιωάννινα lefkib@hotmail.com
hero image
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λευκοθέα Σεραφίνα Μ. Μπόττη | Δικηγόρος LLM ΙωάννιναΤο γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις αστικού δικαίου, σε επίπεδο τόσο συμβουλευτικής όσο και δικαστικής επίλυσης διαφορών που αφορούν πώληση και μίσθωση κινητών και ακινήτων, διεκδικήσεις ακινήτων, οικογενειακές σχέσεις μεταξύ συζύγων (διαζύγια) και μεταξύ γονέων και τέκνων (επιμέλεια), κληρονομικά κ.λπ..

Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

♦ Προσημείωση – εξάλειψη υποθήκης
♦ Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών παντός είδους (μίσθωσης ακινήτου, εκτέλεση έργου κ.α.)
♦ Ασφαλιστικά μέτρα νομής ακινήτων
♦ Ασφαλιστικά μέτρα γενικά
♦ Εμπράγματες αγωγές ακινήτων (διεκδικητικές, αναγωριστικές, αρνητικές αγωγές)
♦ Οικογενειακό δίκαιο
♦ Κληρονομικό δίκαιο
♦ Έλεγχος τίτλων κτήσης και βαρών ακινήτων
♦ Υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, ενστάσεις κατά της οριστικής ανάρτησης του Κτηματολογίου